w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2020 na:

realizację  inwestycji budowlanej – wykonanie prac remontowych zabytkowej kaplicy w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Remont zabytkowej kaplicy w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach

Pogorzałki 111, 16-002 Dobrzyniewo Duże

tel.: 502-546-999

e-mail: pogorzalki@archibial.pl

http://www.pogorzalki.archibial.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

realizację  inwestycji budowlanej – wykonanie prac remontowych zabytkowej kaplicy w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Remont zabytkowej kaplicy w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.pogorzalki.archibial.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia – 16 września 2021r.

Pogorzałki, dnia 18 lutego 2021 r.

zaproszenie_do_skladania_ofert_-_pogorzalki.pdf
siwz_-_pogorzalki_(roboty_budowlane).pdf
zal_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowo-cenowy.pdf
zal_nr_1_do_zal_nr_6_do_siwz_-_tabela_rownowaznosci.pdf
zal_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenia.pdf
zal_nr_3_do_siwz-_wykaz_prac.pdf
zal_nr_4_do_siwz-_wykaz_osob.pdf
zal_nr_4a_do_siwz-_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.pdf
zal_nr_5_-_wzor_umowa_o_roboty_budowlane.pdf
zal_nr_6_dokumentacja_techniczna_pogorzalki_postepowanie_1_rpowp_2020.zip