W

odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/2019 na realizacji

inwestycji budowlanej – Termomodernizacja kościoła parafialnego i

budynku plebanii w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Poprawa

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w

Pogorzałkach”,

gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1 i 633/2 przekazane bezpośrednio

potencjalnym wykonawcom oraz udostępnione publicznie na stronach

internetowych: http://www.pogorzalki.archibial.pl;

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl,

w terminie do dnia 10.09.2019r. do godz. 9:45 nie wpłynęła żadna

oferta.

W związku z powyższym niniejsze postępowanie unieważniono.

Informacja o unieważnieniu postepowania NR 1/RPOWP/2019