INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY POSTĘPOWANIE NR 1/RPOW/2020