Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest okazją doświadczenia bliskości Pana Boga. Męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela to najwyższy dowód miłości do człowieka: „Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

Niech Zmartwychwstały Chrystus sprawi, by w sercu każdego człowieka światło zwyciężało nad ciemnością, dobro nad złem, radość nad smutkiem, nadzieja nad rozpaczą, miłość nad nienawiścią. Życzę Wam, aby blask Zmartwychwstania rozproszył wszelkie mroki, a chwalebnie zmartwychwstały Chrystus zagościł w Waszych sercach, wnosząc w nie wiarę, nadzieję i miłość.