1. 25.03 (środa) – uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia.
  2. W związku z panującą epidemią rekolekcje dla dzieci i dorosłych a także Festyn Wielkanocne Pogorzałki są odwołane. Zachęcam do indywidualnego przeżywania rekolekcji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  3. Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. Sakrament pokuty przed każdą Mszą św.
  4. Bóg zapłać za ofiary składane indywidualnie oraz na konto parafialne na prace remontowe a taką, że za ofiary na kwiaty.
  5. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie. Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
  6. Dziękuję za sprzątanie kościoła

Sprzątanie kościoła – sobota godz. 9.00

  1. Wiesława Hrubczyńska
  2. Jadwiga Krasucka
  3. Marta Zdanowicz
  4. Iwona Misierwewicz