Wizytę Duszpasterską rozpocznie się od 07 stycznia, w kolejności:

7.01

15.00

Kępa i Sady

8. 01 

9.00

Rybaki, kolonia Pogorzałki i Zastodole

9. 01 

9.00

Klęćbudy i Piaski

10.01

9.00

Dolina i Koniec

13.01

9.00

Podkozińce

14.01

15.00

Kolejowa, Górka

15.01

9.00

Podborsukówka

16.01

9.00

Borsukówka

17.01

9.00

pozostała część Borsukówki

20.01

9.00

kolonia Borsukówka

21.01

15.00

Gniła - kolonia Północna

22.01

15.00

Gniła - kolonia Południowa

23.01

15.00

Gniła - Laski

24.01

15.00

 Gniła - (1-25)

27.01

15.00

Gniła - (do końca)

28.01

15.00

KOLĘDA UZUPEŁNIAJĄCA