W nabożeństwach liturgicznych celebransowi pomaga grupa ministrantów w liczbie 39 chłopców. Czytają Słowo Boże, usługują do Mszy świętej, pomagają w przygotowaniu świątyni do różnych uroczystości