W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/2019 na realizacji inwestycji budowlanej – Termomodernizacja kościoła parafialnego i budynku plebanii w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1 i 633/2 przekazane bezpośrednio potencjalnym wykonawcom oraz udostępnione publicznie na stronach internetowych: http://www.pogorzalki.archibial.pl; www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, w terminie do dnia 10.09.2019r. do godz. 9:45 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym niniejsze postępowanie unieważniono.

Informacja o unieważnieniu postepowania NR 1/RPOWP/2019